SIERPIEŃ 2019 KAMIONKI, BORÓWIEC

Już niebawem rozpoczęcie budowy kolejnych domów w

Kamionkach i Borówcu.

Szczegóły wkrótce.